fbpx

Zastosowanie Łyżki Przesiewającej

Przesiewacze z odpowiednio dobraną maszyną znajdą zastosowanie m.in:

 • w pracach ziemnych i budowlanych,

 • w pracach ogrodowych,

 • w pracach wyburzeniowych,

 • naprawach, modernizacjach i budowach torowisk kolejowych i tramwajowych,

 • melioracja i niwelacja terenów kamienistych, zielonych i przemysłowych,

 • w recyklingu (sortowanie odpadów, śmieci, odzysk surowców wtórnych),

 • w pracach porządkowych (oczyszczania plaż, placów zabaw, boisk do siatkówki plażowej),

 • w pracach brukarskiej (prace związane z przygotowaniem podłoża oraz układaniem kostki, płyt i krawężników),

 • pracach specjalistyczno inżynieryjnych np: budowie obiektów sportowych, boisk, ścieżek dla biegaczy, padoków, zasypywania wykopów, wyrobisk, starorzeczy),

 • w składach kruszyw, materiałów sypkich, kamieni ozdobnych,

 • w żwirowniach, kamieniołomach i kopalniach,

 • tartakach, składach opału, składach węgla